Czy warto zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej? Z danych SG wynika, że chętnych kandydatów do służby nie brakuje. Praca w Straży Granicznej przyciąga stabilnymi zarobkami, możliwością awansu i rosnącym szacunkiem. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać pogranicznikiem? Jak wygląda praca w Służbie Granicznej? I na jakie zarobki można tu liczyć?

Z danych Straży Granicznej wynika, że kandydatów do służby nie brakuje. W ciągu ostatnich kilku lat liczba chętnych przekraczała 4 tys. osób, a w ubiegłym 2022 r. wyniosła rekordowe 4,4 tys. kandydatów.

"Na jedno miejsce ubiega się obecnie do służby pięć osób" - informuje rzeczniczka prasowa SG por. Anna Michalska i dodaje, że limit przyjęć został w tym roku zwiększony. W 2023 r. Straż Graniczna chce przyjąć do służby ponad 100 osób więcej niż rok wcześniej.

Kto może zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej? [WYMOGI]

Służbę w Straży Granicznej zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Nie ma limitu wiekowego. Jeszcze niedawno do SG przyjmowano osoby do 35. roku życia, ale ograniczenie to zostało zniesione.

Rekrutacja do Straży Granicznej [TERMINY, ETAPY]

Rekrutacja do służby w Straży Granicznej prowadzona jest w sposób ciągły, a przyjęcia odbywają się w trzech terminach:

 • w lutym
 • w marcu
 • w październiku.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy.

Etap I rekrutacji do Straży Granicznej

 • W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną.
 • Kandydat wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

Etap II rekrutacji do Straży Granicznej

Drugie etapy postępowania rekrutacyjnego odbywają się w oddziałach; wcześniej trzeba było wyjeżdżać do jednego z ośrodków szkolenia SG.

W drugim etapie postępowania kandydaci:

 • Rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego
 • Przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej
 • Przechodzą rozmowę kwalifikacyjną.
 • Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronach internetowych oddziałów i Komendy Głównej SG. Nowością jest moduł, dzięki któremu po zalogowaniu kandydaci mogą śledzić i dostawać powiadomienia o kolejnych etapach swojej rekrutacji.

Na czym polega praca funkcjonariuszy Straży Granicznej? [OBOWIĄZKI]

Do zadań funkcjonariuszy Służby Granicznej należy przede wszystkim ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego, odprawy podróżnych, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych czy zwalczanie przemytu.

Chętni do służby w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, m.in. jako:

 • eksperci do spraw fałszerstw dokumentów
 • specjaliści do spraw migracji
 • piloci
 • członkowie załóg jednostek pływających
 • pirotechnicy
 • przewodnicy psów służbowych
 • funkcjonariusze wydziałów zabezpieczenia działań.

Służba w Straży Granicznej to także udział w misjach międzynarodowych - w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą polscy strażnicy graniczni, a także możliwość służby w instytucjach międzynarodowych.

Ścieżka kariery i awanse w Straży Granicznej

W Straży Granicznej nominacja na wyższy stopień następuje według posiadanych kwalifikacji zawodowych. Zależy to też od opinii służbowej. Funkcjonariusz może być mianowany na wyższy stopień z tzw. przyspieszenia.

W Straży Granicznej mamy do czynienia z trójetapową ścieżką kariery:

 • Pierwszy etap - podstawowy, trwający minimum 3 lata.
 • Drugi etap - po minimum trzech latach służby można być wysłanym na szkolenie w zakresie szkoły chorążych.
 • Trzeci etap - po nabyciu doświadczenia, wykazaniu się wzorowym wykonywaniem obowiązków i uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonych, funkcjonariusz może być kierowany do szkoły oficerskiej.

Ile zarabia się w Straży Granicznej? Wynagrodzenia pograniczników [2023 r.]

Zarobki funkcjonariuszy Straży Granicznej uzależnione są od wieku oraz stopnia przeszkolenia. Więcej zarabiają pogranicznicy, którzy ukończą szkolenie podoficerskie. Stawki zamieszczone poniżej są kwotami minimalnymi, co oznacza, że osoby pracujące w SG mogą zarabiać więcej.

Zarobki funkcjonariuszy Straży Granicznej [LISTA]

 • Kursant Straży Granicznej (do 26 roku życia) – 3600 zł netto miesięcznie
 • Kursant Straży Granicznej (po 26 roku życia) – 3500 zł netto miesięcznie
 • Młodszy Asystent lub kontroler (do 26 roku życia) – 5000 zł netto miesięcznie
 • Młodszy Asystent lub kontroler (po 26 roku życia) – 4700 zł netto miesięcznie
 • Funkcjonariusz Straży Granicznej w służbie stałej (do 26 roku życia) – 5200 zł netto miesięcznie
 • Funkcjonariusz Straży Granicznej w służbie stałej (po 26 roku życia) – 4900 zł netto miesięcznie

Dodatek graniczny w SG. Ile wynosi?

Oprócz pensji podstawowej funkcjonariusze Straży Granicznej mogą liczyć na tzw. dodatek graniczny. Od 1 marca 2023 r. funkcjonariuszom pełniącym służbie w bezpośredniej ochronie granicy państwowej przysługuje dodatek graniczny w wysokości 450 zł.

Dodatkowe benefity dla funkcjonariuszy SG [URLOPY, TRZYNASTKI, NAGRODY]

Funkcjonariusze Straży Granicznej - poza comiesięcznym wynagrodzeniem oraz dodatkiem granicznym - mogą liczyć także na inne bonusy pracownicze:

 • wyposażenie w niezbędne umundurowanie;
 • coroczny równoważnik pieniężny na umundurowanie;
 • płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni;
 • dofinansowanie do wypoczynku;
 • urlopy dodatkowe;
 • nagrodę roczną tzw. „trzynastkę’;
 • nagrody jubileuszowe;
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z pobliskich miejscowości;
 • równoważnik za brak kwatery;

SG kusi też kandydatów bogatą ofertę szkoleniową, rozwojem zawodowym oraz możliwością udziału w misjach poza granicami kraju.