Pani Wanda wyjechała do pracy do Włoch jako opiekunka do dzieci. Po pół roku, wydawałoby się, miłej współpracy kobieta nie otrzymała wynagrodzenia za ostatni miesiąc. Jako powód rodzice dzieci podali niedopełnienie obowiązków. Co może zrobić w takiej sytuacji?
Pierwsze pytanie – czy pani Wanda wyjazd w charakterze opiekunki do dzieci załatwiła sobie sama, bezpośrednio kontaktując się z rodziną, czy też poprzez wyspecjalizowaną agencję. W pierwszym przypadku nie jest w żaden sposób chroniona, a otrzymanie pieniędzy zależy od widzimisię rodziny. Dlatego młode osoby planujące wyjazd jako opiekunki do dzieci (au pair) powinny załatwiać wszelkie formalności przez agencje. Ale tylko wyspecjalizowane i wiarygodne, czyli takie, które są członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Au Pair (IAPA) bądź współpracują z biurami, które do niego należą, przestrzegają zapisów Konwencji Rady Europy regulującej usługi au pair oraz mają wieloletnie doświadczenie w branży. Bardzo ważny jest sam moment podpisania kontraktu z rodziną, która będzie gościć opiekunkę. Odbywa się to za pośrednictwem agencji.
Kontrakt ten, zgodnie z Konwencją RE, musi gwarantować opiekunce: wyżywienie i nocleg u rodziny goszczącej (możliwie w osobnym pokoju), realny czas na naukę języków, wysokość kieszonkowego i dokładny zakres obowiązków. Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami czas pracy opiekunki nie powinien przekroczyć pięciu godzin dziennie – ten punkt jest często pomijany w umowach, a rodziny nie respektują przepisów. Opiekunka zobowiązana jest też do pomocy w domu, ale tylko przy lekkich pracach. Stąd tak ważne jest szczegółowe określenie tych prac w kontrakcie, aby potem dziewczyna nie była wykorzystywana jako służąca czy sprzątaczka, co też się zdarza.
Na stronach wielu agencji figuruje też informacja, że już sam pobyt w rodzinie jest okazją do nauki czy szkolenia językowego. Tymczasem zgodnie z prawem opiekunka musi mieć czas na prawdziwe kursy językowe, jeśli chce na nie uczęszczać. Wbrew temu, co piszą niektóre agencje, zajęcie au pair jest formą pracy odpłatnej, za którą należy się tzw. kieszonkowe, ustalone w kontrakcie. Nie jest ono wysokie, gdyż rodzina pokrywa w pełni koszty utrzymania opiekunki. Jeśli pani Wanda wyjechała do pracy poprzez agencję, może się do niej odwołać w sprawie swojego wynagrodzenia.
Podstawa prawna
Art. 2, art. 4, art. 8 i art. 9 Konwencji 68 Rady Europy European Agreement on Au Pair Placement z 24 XI 1969 r.