Żołnierze rezerwy, którzy zostaną powołani do okresowej służby poza granicami państwa, będą mogli po jej zakończeniu skorzystać z urlopu aklimatyzacyjnego oraz uczestniczyć w turnusach leczniczo-profilaktycznych.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie udzielania urlopu aklimatyzacyjnego i kierowania na turnusy leczniczo-profilaktyczne. Zgodnie z nim jednostkami organizacyjnymi udzielającymi świadczenia zdrowotne żołnierzom będą cztery szpitale należące do MON. Zakres poszczególnych badań i wzór wydawanych zaświadczeń zostanie określony w załącznikach do rozporządzenia, ale w uzasadnionych przypadkach lekarz będzie mógł zlecić dodatkowe badania. W projekcie wskazano też kwalifikacje medyków, którzy będą się zajmować żołnierzami.
Rozporządzenie przewiduje, że na finansowane przez MON turnusy leczniczo-profilaktyczne będą kierowani żołnierze, którzy w trakcie misji chorowali, byli ranni, ewentualnie doznali urazu psychicznego albo pozostają w stanie psychofizycznym wymagającym tej formy pomocy.
Turnusy, które mają być organizowane w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych, będą trwać 14 dni. Warto też zaznaczyć, że dowódca może udzielić żołnierzowi, który przeszedł niezbędne badania, tzw. urlopu aklimatyzacyjnego. Jego wymiar nie może jednak przekroczyć 22 dni roboczych.