Rynek pracy w coraz większej liczbie branż przeobraża się w rynek pracownika. Pracodawcy coraz większej liczby branż zgłaszają problemy ze znalezieniem odpowiednich rąk do pracy. Problem dotyczy również rynku agencji pracy pracy tymczasowej.

- W mijającym roku mogliśmy obserwować rosnący trend rynku pracownika w większości sektorów gospodarki. Trend ten będzie się pogłębiał również w 2016 roku. Odpływ ponad miliona młodych osób zagranicę w tym roku i starzejące się społeczeństwo to jedne z przyczyn zaistniałej sytuacji. Z badań wynika, że już za 15 lat na rynku pracy będzie o 3 mln Polaków mniej niż dziś – mówi Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Obywatele Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę imigrantów zarobkowych w Polsce. Tylko w ubiegłym roku wydano pracownikom znad Dniepru ponad 20,4 tys. pozwoleń na pracę w Polsce, co stanowiło ponad połowę wszystkich wydanych zezwoleń. Rzeczywista liczba ukraińskich pracowników jest jednak wyższa niż podają oficjalne źródła, w związku z tym, że część pracowników jest zatrudnionych w szarej strefie. Ukraińcy stanowią obecnie najliczniejszą grupę pracowników nielegalnie zatrudnionych w Polsce. To wyraźny dowód na to, że polski rynek pracy potrzebuje pracowników ze Wschodu do utrzymania odpowiedniego poziomu produktywności. W wybranych sektorach gospodarki, Ukraińcy mogą uzupełnić deficyty kadrowe, wykonując te prace, którymi nie są zainteresowani Polacy – powiedział Tomasz Hanczarek.

Ukraińcy zazwyczaj redukują braki pracownicze w gospodarstwach domowych, a także w sektorze budowlanym, rolniczym, transporcie czy handlu. Wykwalifikowani pracownicy migrujący do Polski to głównie informatycy, artyści, nauczyciele i pracownicy medyczni. Dobrze opłacane zawody stanowią jednak niewielki odsetek wśród wszystkich pracujących, a zdecydowana większość to wykwalifikowani robotnicy i osoby wykonujące proste prace.

Polska jest dziś ziemią obiecaną dla mieszkańców Ukrainy, którzy szukają u nas pracy i normalnego życia. Powinniśmy im pomóc, tworząc warunki do bezpiecznego i legalnego zatrudnienia – powiedział Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Z danych Work Service wynika, że 10-11 tysięcy Ukraińców może liczyć na pracę w Polsce od zaraz, obejmując podstawowe stanowiska chociażby w centrach usług wspólnych. Są to między innymi prace przy montażu, liniach produkcyjnych, czy obsłudze wózków widłowych. Wiosną ruszają liczne rekrutacje do pracy sezonowych w ogrodnictwie i rolnictwie, na które również aplikują imigranci z Ukrainy. Wśród najbardziej poszukiwanych pracowników w Polsce są również wykwalifikowani kierowcy, (autobusów, samochodów ciężarowych), a także osoby do pracy w przetwórstwie przemysłowym. Najwięcej ofert pracy dla imigrantów z Ukrainy znajduje się w województwach wielkopolskim, mazowieckim dolnośląskim czy pomorskim. W zależności od stanowiska wynagrodzenia oscylują w przedziale 2100-3200 zł netto.

Średnie wynagrodzenia oferowane imigrantom zza wschodniej granicy nie odbiegają od płac proponowanych Polakom. Ostatnia skokowa deprecjacja hrywny powoduje, że płace w Polsce są jeszcze bardziej atrakcyjne dla Ukraińców, niż wynagrodzenia w ich kraju pochodzenia – powiedział Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service S.A.. U kandydatów liczą się przede wszystkim kwalifikacje, chęć do pracy, a przy wybranych ofertach także doświadczenie zawodowe i podstawowa znajomość języka polskiego. Dodatkowo, Work Service zapewnia wsparcie dla imigrantów, począwszy od wyposażenia w odzież roboczą, po obsługę przejazdów nawet do 75 km od miejsca pracy, na zakwaterowaniu i wyżywieniu kończąc - dodał Krzysztof Inglot.

- Agencje pracy tymczasowej mają problem z pozyskaniem pracowników chętnych do pracy na stanowiskach niższego szczebla, dlatego coraz częściej agencje nastawiają są na pracowników z Wschodniej granicy. Już teraz mamy ponad 500 tys. zarejestrowanych pracowników z Ukrainy, mówi się dodatkowo o około 200 tys. osób pracujących na czarno. Wzrost zatrudnienia pracowników ukraińskich będzie się zwiększał w przyszłym roku, co spowodowane jest przede wszystkim rosnącymi potrzebami polskich przedsiębiorstw – dodaje Adamkiewicz.

Według najnowszego raportu CEED Institute, przygotowanego we współpracy z Work Service, Polska jest czwartym najbardziej atrakcyjnym rynkiem pracy dla wysoce wykwalifikowanych imigrantów wśród wszystkich państw z regionu Europy Środkowo – Wschodniej.