Zmiany w sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia mogą spowodować utratę pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Podniesienie wysokości minimalnej płacy dla osób rozpoczynających pracę zawodową oraz wprowadzenie obowiązkowej minimalnej stawki za godzinę pracy może spowodować liczne perturbacje na rynku pracy. Z najnowszego raportu „Wpływ płacy minimalnej na rynek pracy o znacznym odsetku zatrudnienia czasowego” autorstwa Agnieszki Kamińskiej oraz Piotra Lewandowskiego przygotowanego przez Instytut Badań Strukturalnych wynika, że wszelkie zmiany w tym zakresie odbijają się na kobietach i osobach o najniższych kwalifikacjach. Co więcej – o czym wczoraj informowaliśmy – wprowadzenie stawki godzinowej może spowodować spore zamieszanie na rynku usług.
Niekorzystne zmiany