Mężczyźni z 1997 roku wzywani na kwalifikacje wojskową. Od dzisiaj do 29 kwietnia w całej Polsce odbywać się będą komisje lekarskie, które określą zdolność lub niezdolność do służby. Przebadanych będzie 240 tysięcy młodych ludzi.

Jak mówi ppłk Mariusz Muskus wojskowy komendant do spraw uzupełnień z jednostki Warszawa Mokotów to też pierwszy etap dla osób, które chcą jako ochotnicy służyć w wojsku. "Jeśli ktoś ma 190 cm wzrostu to może być problem, żeby służył w wojskach powietrznodesantowych lub w wojskach pancernych." - dodaje ppłk Muskus.

Obowiązek stawienia się na komisji wojskowej mają także kobiety, które kończą w tym roku naukę w szkołach i na uczelniach medycznych oraz weterynaryjnych, a także absolwentki kierunków między innymi takich jak psychologia, farmacja i pielęgniarstwo. Każda z przebadanych osób dostanie kategorię: A oznacza zdolny do służby, B czasowo niezdolny , D niezdolny w czasie pokoju, E trwale niezdolny.