Ustanowienie stawki godzinowej dla zleceń może spowodować zmniejszenie rynku usług ochroniarskich czy sprzątania. Ale z drugiej strony doświadczenia niemieckie napawają optymizmem - twierdzi dr Barbara Godlewska - Bujok.
Płaca minimalna w obecnym kształcie przechodzi o lamusa?
Niezupełnie. Raczej z niego wraca. To oczywiście pewnego rodzaju uproszczenie, ale musimy pamiętać, że prawie 100 lat temu, w II Rzeczypospolitej, mieliśmy bogatą tradycję i wiele przykładów ustalania płacy minimalnej. Działo się to na podstawie okólników Państwowej Inspekcji Pracy, umów między związkami zawodowymi a związkami pracodawców (dzisiaj moglibyśmy odnieść to do układów zbiorowych) czy obwieszczeń różnych organów rozjemczych. Co więcej, uznawano zróżnicowanie stawek według zawodu, stażu pracy czy regionu. Obecnie kwestia ta ciągle powraca w dyskusjach nad wynagrodzeniem minimalnym.