Pracodawcy, którzy wskażą obiektywne powody przemawiające za długotrwałym zatrudnieniem na czas określony, muszą się liczyć z wizytą inspektora pracy.
Furtka do obchodzenia nowych limitów zatrudnienia na czas określony nie będzie szeroko otwarta. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) sprawdzi, czy pracodawca zasadnie ich nie stosuje. Jeśli będzie mieć wątpliwości, wniesie pozew do sądu pracy o ustalenie, czy dany pracownik nie jest już zatrudniony na czas nieokreślony. Tak wynika z odpowiedzi Głównego Inspektoratu Pracy (GIP) na pytanie DGP w sprawie realizowania obowiązków wynikających z nowelizacji kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1220). Nowe przepisy wejdą w życie już za trzy miesiące – 22 lutego 2016 r.
Więcej ograniczeń