statystyki

Urlopy rodzicielskie 2016: Obowiązki pracodawców wynikające z przepisów przejściowych

autor: KTop19.11.2015, 11:59; Aktualizacja: 19.11.2015, 12:27
praca, komputer, laptop, samozatrudnienie

Uprawnienia rodzicielskie – na co uważać na przełomie rokuźródło: ShutterStock

Do 2 stycznia 2016 r. firmy muszą zweryfikować, kto będzie korzystał z uprawnień rodzicielskich na nowych zasadach. Przed 22 lutego powinny zrobić też przegląd umów terminowych oraz ustalić, które przepisy do nich stosować i do kiedy dopełnić niezbędnych formalności.

Uprawnienia rodzicielskie – na co uważać na przełomie roku

Zmiany w kodeksie pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.) dotyczące uprawnień rodzicielskich wprowadzi ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268). Wejdą w życie 2 stycznia 2016 r. (z wyjątkiem art. 182 k.p. dotyczącego porzucenia dziecka, który będzie obowiązywał od 1 marca 2016 r.).

Lp.

Zmiana/Problem

Konsekwencje

1.

Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego (DUM)*.

Pracownicy, którzy będą w trakcie odbywania DUM* 2 stycznia 2016 r., będą nadal korzystać z niego na dotychczasowych zasadach.

2.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 26 do 32 lub 34 tygodni.

Ci, którzy wykorzystają DUM*, będą korzystać z urlopu rodzicielskiego już na nowych zasadach, ale zostanie on pomniejszony o okres faktycznego korzystania z DUM*.

3.

Udzielenie urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach zaraz po DUM*.

Jeśli pracownik 2 stycznia będzie korzystał z DUM*, aż do dnia zakończenia tego urlopu może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego, a pracodawca musi go uwzględnić.

4.

Łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego po 2 stycznia 2016 r. z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy).

Pracownicy korzystający z urlopu rodzicielskiego 2 stycznia 2016 r. mogą złożyć pisemny wniosek o łączenie go z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu na podstawie dotychczasowego przepisu (art. 1821

par. 6 k.p.), tj. w terminie 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy (według nowych przepisów termin ten wynosi 21 dni).

5.

Udzielenie kolejnej części urlopu rodzicielskiego pracownikowi korzystającemu z niego w dniu wejścia w życie ustawy.

Pracownik korzystający 2 stycznia 2016 r. z części urlopu rodzicielskiego będzie mógł złożyć pisemny wniosek o kolejną jego część w terminie dotychczasowym, czyli 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z niej (według nowych przepisów termin ten wynosi 21 dni).

6.

Udzielenie kolejnej części urlopu wychowawczego pracownikowi korzystającemu z niego w dniu wejścia w życie ustawy.

Pracownik będący 2 stycznia 2016 r. w trakcie korzystania z części urlopu wychowawczego może złożyć pisemny wniosek o kolejną jego część w dotychczasowym terminie, a więc na 2 tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z niej (w myśl nowych regulacji termin ten wynosi 21 dni).

7.

Pracownik, który 2 stycznia 2016 r. będzie korzystał z obniżenia wymiaru czasu pracy (na podstawie art. 1867 par. 2 k.p.), może złożyć kolejny taki wniosek na piśmie w terminie dotychczasowym, czyli na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w nowym wymiarze (według nowych przepisów termin ten wynosi 21 dni).

Korzystanie przez pracownika w dniu wejścia w życie ustawy z obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie do połowy etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

8.

Okres korzystania z DUM* a wpływ na uprawnienia lub obowiązki pracownicze.

Pracodawca musi pamiętać, że mimo likwidacji DUM* okres korzystania z niego podlega uwzględnieniu przy ustalaniu uprawnień lub obowiązków pracowniczych również po 2 stycznia 2016 r., m.in. zatrudniony jest objęty wówczas szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy.

9.

Pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwać w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Do końca 2015 r. ze zwolnienia tego można korzystać wyłącznie w dniach.

Pracownicy będą mieli możliwość wyboru, czy chcą korzystać z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem w dniach czy w godzinach. Decyzję odnośnie sposobu wykorzystania zwolnienia w danym roku podejmuje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w roku kalendarzowym. Wydaje się, że pracodawcy nadal będą mogli odbierać od zatrudnionych oświadczenia co do korzystania ze zwolnienia w danym roku.


Pozostało 92% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane