statystyki

Urlopy rodzicielskie 2016: Obowiązki pracodawców wynikające z przepisów przejściowych

autor: KTop19.11.2015, 11:59; Aktualizacja: 19.11.2015, 12:27
praca, komputer, laptop, samozatrudnienie

Uprawnienia rodzicielskie – na co uważać na przełomie rokuźródło: ShutterStock

Do 2 stycznia 2016 r. firmy muszą zweryfikować, kto będzie korzystał z uprawnień rodzicielskich na nowych zasadach. Przed 22 lutego powinny zrobić też przegląd umów terminowych oraz ustalić, które przepisy do nich stosować i do kiedy dopełnić niezbędnych formalności.

Uprawnienia rodzicielskie – na co uważać na przełomie roku

Zmiany w kodeksie pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.) dotyczące uprawnień rodzicielskich wprowadzi ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268). Wejdą w życie 2 stycznia 2016 r. (z wyjątkiem art. 182 k.p. dotyczącego porzucenia dziecka, który będzie obowiązywał od 1 marca 2016 r.).

Lp.

Zmiana/Problem

Konsekwencje

1.

Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego (DUM)*.

Pracownicy, którzy będą w trakcie odbywania DUM* 2 stycznia 2016 r., będą nadal korzystać z niego na dotychczasowych zasadach.

2.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 26 do 32 lub 34 tygodni.

Ci, którzy wykorzystają DUM*, będą korzystać z urlopu rodzicielskiego już na nowych zasadach, ale zostanie on pomniejszony o okres faktycznego korzystania z DUM*.

3.

Udzielenie urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach zaraz po DUM*.

Jeśli pracownik 2 stycznia będzie korzystał z DUM*, aż do dnia zakończenia tego urlopu może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego, a pracodawca musi go uwzględnić.

4.

Łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego po 2 stycznia 2016 r. z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy).

Pracownicy korzystający z urlopu rodzicielskiego 2 stycznia 2016 r. mogą złożyć pisemny wniosek o łączenie go z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu na podstawie dotychczasowego przepisu (art. 1821

par. 6 k.p.), tj. w terminie 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy (według nowych przepisów termin ten wynosi 21 dni).

5.

Udzielenie kolejnej części urlopu rodzicielskiego pracownikowi korzystającemu z niego w dniu wejścia w życie ustawy.

Pracownik korzystający 2 stycznia 2016 r. z części urlopu rodzicielskiego będzie mógł złożyć pisemny wniosek o kolejną jego część w terminie dotychczasowym, czyli 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z niej (według nowych przepisów termin ten wynosi 21 dni).

6.

Udzielenie kolejnej części urlopu wychowawczego pracownikowi korzystającemu z niego w dniu wejścia w życie ustawy.

Pracownik będący 2 stycznia 2016 r. w trakcie korzystania z części urlopu wychowawczego może złożyć pisemny wniosek o kolejną jego część w dotychczasowym terminie, a więc na 2 tygodnie przed rozpoczęciem korzystania z niej (w myśl nowych regulacji termin ten wynosi 21 dni).

7.

Pracownik, który 2 stycznia 2016 r. będzie korzystał z obniżenia wymiaru czasu pracy (na podstawie art. 1867 par. 2 k.p.), może złożyć kolejny taki wniosek na piśmie w terminie dotychczasowym, czyli na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w nowym wymiarze (według nowych przepisów termin ten wynosi 21 dni).

Korzystanie przez pracownika w dniu wejścia w życie ustawy z obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie do połowy etatu w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

8.

Okres korzystania z DUM* a wpływ na uprawnienia lub obowiązki pracownicze.

Pracodawca musi pamiętać, że mimo likwidacji DUM* okres korzystania z niego podlega uwzględnieniu przy ustalaniu uprawnień lub obowiązków pracowniczych również po 2 stycznia 2016 r., m.in. zatrudniony jest objęty wówczas szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy.

9.

Pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwać w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Do końca 2015 r. ze zwolnienia tego można korzystać wyłącznie w dniach.

Pracownicy będą mieli możliwość wyboru, czy chcą korzystać z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem w dniach czy w godzinach. Decyzję odnośnie sposobu wykorzystania zwolnienia w danym roku podejmuje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w roku kalendarzowym. Wydaje się, że pracodawcy nadal będą mogli odbierać od zatrudnionych oświadczenia co do korzystania ze zwolnienia w danym roku.


Pozostało jeszcze 92% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane