Nadwyżka ponad to będzie opodatkowana 65-procentową stawką podatku. W przypadku odpraw przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia.