W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że za uzasadniony uznano 12 miesięczny okres zakazu konkurencji.

Nadwyżka ponad to będzie opodatkowana 65-procentową stawką podatku. W przypadku odpraw przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia.