Przepisy dotyczące umów o pracę na czas określony ulegną zmianie - od 2016 roku także w przypadku umów okresowych będą więc obowiązywać okresy wypowiedzenia jak przy kontraktach stałych.

Walkę z umowami śmieciowymi zapowiedział jeszcze były premier Donald Tusk. Stało się to tym bardziej pilne, że jest to jeden z powodów powstrzymujących pracowników przed powiększaniem rodziny, a statystyki nie pozostawiają złudzeń - polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje.

22 lutego 2016 roku wejdzie więc w życie nowelizacja kodeksu pracy (Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1220), która zmienia zasady zawierania z pracownikami umów na czas określony. Nowela ogranicza okres zatrudnienia na umowę na czas określony do 33 miesięcy - razem z kontraktem na na okres próbny daje to razem górną granicę zatrudnienia 36 miesięcy. Więcej na ten temat dowiesz się z naszej galerii:

Jeszcze jedną ważną zmianą jest zrównanie okresu wypowiedzeń umów na czas określony i na czas nieokreślony. Teraz długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony będzie uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, czyli tak jak w przypadku umowy stałej.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony i na czas nieokreślony będzie wynosił:

  • 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia okresu co najmniej 3 lat.

Nowelizacja kodeksu pracy likwiduje też umowę na czas wykonywania pracy określone oraz reguluje prawnie zwolnienie pracownika przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy w czasie wypowiedzenia. Jak zmieni się sposób zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na wypowiedzeniu, przeczytasz tutaj>>