1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zasad oskładkowania umów-zleceń. Zleceniobiorcy nie będą mogli, tak jak dotychczas, odprowadzać składek z jednej wybranej umowy, może się bowiem okazać, że tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń będą mieli kilka.
Bartosz Matusik doradca podatkowy, DLA Piper / Dziennik Gazeta Prawna
Ewelina Jaworska prawnik, DLA Piper / Dziennik Gazeta Prawna
Aldona Salamon specjalista prawa pracy / Dziennik Gazeta Prawna
Marta Nowakowicz-Jankowiak ekspert ds. wynagrodzeń / Dziennik Gazeta Prawna
Ustawa zmieniająca została uchwalona 23 października 2014 r., miała więc bardzo długie vacatio legis, żeby zarówno płatnicy, jak i sam ZUS mogli się przygotować to nowych zasad. Jak zwykle prawidłowa interpretacja przepisów zostanie zapewne ustalona dopiero w orzecznictwie sądowym. Już dzisiaj jednak pojawiają się zagadnienia, z którymi płatnicy mogą mieć problemy od pierwszych tygodni obowiązywania nowych przepisów.