Od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r. odbędzie się po raz kolejny kwalifikacja wojskowa. Obejmie ona 240 tys. mężczyzn urodzonych w 1997 r.
Takie ustalenia zostały wprowadzone w rozporządzeniu ministrów spraw wewnętrznych i obrony narodowej z 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz.U. poz. 1585), które dziś wchodzi w życie.
Reklama
Kwalifikacja zastąpiła pobór, który został zawieszony w 2010 r. wraz z wprowadzeniem armii zawodowej. Obowiązek corocznej rejestracji dotyczy głównie mężczyzn, którzy ukończyli 19 lat, a także ochotników w wieku 18 lat. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom resorty obrony narodowej i spraw wewnętrznych kolejny już rok z rzędu nie wprowadziły możliwości kwalifikacji za pośrednictwem internetu. Tymczasem przeprowadzanie jej w formie tradycyjnej kosztuje budżet państwa kilkadziesiąt milionów złotych.

Reklama
Dziś również wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia liczby osób, które w 2015 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej (Dz.U. poz. 1591). Zgodnie z tym aktem resort obrony będzie mógł zwiększyć do 430 (obecnie 300) limit stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy oraz osób, które mogą zostać powołane do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach obowiązkowych i ochotniczych ćwiczeń. W praktyce oznacza to, że można będzie powołać np. na ćwiczenia trwające miesiąc ponad pięć tysięcy osób w skali roku, a na ćwiczenia ograniczone do tygodnia odpowiednio – 20 tys. Zmiana tego limitu umożliwi jeszcze w tym roku przeszkolenie dodatkowo ok. 1,9 tys. obywateli przez udział w czynnej służbie. Nowelizacja pozwoli też na przeszkolenie w 2015 r. dodatkowo do 3,5 tys. osób (obecnie 2525 osób) w ramach służby przygotowawczej.
Ponadto w konsultacjach jest projekt rozporządzenia określający limity na 2016 r. Średnioroczny limit w przyszłym roku dotyczący rezerwistów, którzy mogą być wezwani na ćwiczenia, wynosić ma 500 żołnierzy, a to oznacza, że na ćwiczenia trwające miesiąc będzie można powołać w skali roku 6 tys. żołnierzy, a na trwające tydzień – 24 tys. W tym roku resort obrony na ćwiczenia przekaże 142 mln zł, a w przyszłym o 90 mln zł więcej.
Etap legislacyjny
Rozporządzenia weszły w życie 26 października