Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w radiowej Jedynce, że bezrobocie spada od dłuższego czasu, a równocześnie rośnie liczba ofert pracy. Jednak, jego zdaniem, powinna też poprawić się ich jakość, gdyż w przeciwnym razie pracodawcy niedługo nie będą mogli znaleźć pracowników. Minister podkreślił, że praca powinna być lepiej opłacana i bardziej stabilna. Dodał, że ministerstwo nie spoczywa na laurach i zwiększa środki na walkę z bezrobociem.

Minister poinformował też, że już milion 200 tysięcy osób korzysta z Karty Dużej Rodziny. Liczba ta nie obejmuje kart wydawanych przez władze samorządowe. Łącznie do korzystania z Karty uprawnionych jest 3 miliony 400 tysięcy osób. Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Karta uprawnia między innymi do zniżek w przejazdach kolejowych i przy opłatach za niektóre czynności administracyjne. Jej posiadacze płacą też mniej w niektórych sklepach czy zakładach usługowych. Minister podkreślił, że Karta stała się trwałym elementem polityki prorodzinnej.