W przyszłym roku armia zamierza przeszkolić – w ramach służby przygotowawczej – około 12 tys. ochotników, czyli dwukrotnie więcej niż w tym. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2016 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.
– Zgodnie z zapowiedzią szefa MON siły zbrojne chcą objąć przeszkoleniem wojskowym wszystkich ochotników, którzy zgłaszają się do wojskowych komend uzupełnień – tłumaczy gen. dyw. prof. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony narodowej.
Przypomina, że przeszkolenie osób, które wcześniej nie miały nic wspólnego z armią, a aspirują do korpusu szeregowych, trwa cztery miesiące. Zaznacza, że to minimum, aby poznać zasady funkcjonowania wojska.