Żołnierze wojsk specjalnych zostaną objęci dodatkiem służbowym z tytułu pełnienia określonej służby. Świadczenie to ma wynieść do 450 zł miesięcznie.
Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra obrony narodowej z 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 1618). Dokument trafił do uzgodnień międzyresortowych.
MON chce też podwyższyć dodatek służbowy – do kwoty 900 zł miesięcznie – dla komandosów pełniących służbę w innych jednostkach wojskowych (nr 4101 oraz 4026). O wprowadzenie podobnych rozwiązań apelują od lat wojskowi eksperci. – Nie może być tak, że żołnierze GROM mają dodatek za zwalczanie terroryzmu, a ich koledzy z Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu nie, choć realizują te same zadania – tłumaczy Roman Polko, były dowódca GROM.
Resort obrony narodowej podkreśla, że proponowanie zmiany mają na celu finansowe uatrakcyjnienie warunków służby wojskowej na niektórych stanowiskach służbowych wymagających szczególnych kwalifikacji psychofizycznych. Zaznacza też, że podwyższenie dodatków ma motywować do podejmowania służby w jednostkach specjalnych, gdzie kandydatom są stawiane wyższe wymagania niż pozostałym mundurowym.
Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem żołnierz zawodowy otrzymuje miesięczny dodatek służbowy z tytułu zajmowania stanowiska, który jest ustalany przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej – obecnie wynosi 1,5 tys. zł. Przy czym na jego wysokość wpływ mają przede wszystkim właściwości lub warunki pełnienia służby – dodatki są wypłacane m.in. z tytułu wykonywania lotów, realizowania zadań pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego, wykonywania skoków ze spadochronem czy też realizacji zadań polegających na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie. Te ostatnie zadania realizują żołnierze wojsk specjalnych i inne jednostki, np. GROM.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe