statystyki

Stażysta w podróży służbowej? To możliwe

autor: Ewa Łukasik19.08.2015, 09:54; Aktualizacja: 19.08.2015, 10:05
Staże dla osób bezrobotnych organizowane przez urzędy administracji rządowej cieszą się dość dużym zainteresowaniem.

Staże dla osób bezrobotnych organizowane przez urzędy administracji rządowej cieszą się dość dużym zainteresowaniem.źródło: ShutterStock

Ewentualność wyjazdów należy przewidzieć już w umowie stażowej. Jeśli tego nie dopełniono, za każdym razem wymagana jest zgoda starosty. Musi on też zaakceptować pracę w niedzielę lub święto

Staże dla osób bezrobotnych organizowane przez urzędy administracji rządowej cieszą się dość dużym zainteresowaniem. Z jednej bowiem strony jest to instrument, który umożliwia nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, a co za tym idzie – jest to okazja do zdobycia nie tylko doświadczenia zawodowego, ale przede wszystkim w przyszłości pracy. Z drugiej zaś strony staże dla bezrobotnych pozwalają pozyskać osoby do pracy bez konieczności nawiązywania z nimi stosunków pracy i ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniami. Ponadto staże mogą być traktowane jako swego rodzaju test przydatności zawodowej i ułatwiać pracodawcy dobór kadry pracowniczej. Chociaż tu należy pamiętać, że ze względu na zasady naboru obowiązujące m.in. w służbie cywilnej czy samorządzie, stażysta spełniający nawet w najwyższym stopniu oczekiwania pracodawcy musi pozytywnie przejść przewidzianą przepisami procedurę naboru, aby po stażu pozostać w urzędzie.

Często urząd – organizator stażu staje przed dylematem, czy zgodnie z prawem może potraktować stażystę tak samo jak pracownika i wysłać go w podróż służbową.

Brak regulacji to nie brak możliwości

Podstawą prawną organizacji staży dla osób bezrobotnych jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ww. ustawy staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Program ten powinien określać m.in. nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy, zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

Z kolei rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych stanowi, że umowa ta powinna określać m.in. miejsce odbywania stażu oraz program stażu.

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie regulują kwestii dopuszczalności delegowania stażysty poza stałe miejsce odbywania stażu, określone w umowie zawartej pomiędzy starostą oraz pracodawcą. Należy jednak uznać, że w sytuacji, gdy jedynym sposobem nabycia umiejętności określonych w programie stażu są wyjazdy poza miejscowość, w której stażysta zwykle świadczy pracę, delegowanie stażysty jest dopuszczalne. Są jednak pewne warunki. Pogląd taki wyraziło także Ministerstwo Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). [ramka]


Pozostało 70% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane