Optymizm pracodawców nie maleje. Zgodnie z prognozami Manpower mają w planach raczej zatrudniać niż zwalniać pracowników. Nie oznacza to jednak, że tych pracowników znajdą.

Niedobór talentów na rynku pracy jest problemem coraz bardziej widocznym na polskim rynku pracy. 76 proc. polskich pracodawców poszukujących pracowników deklaruje, że ma problem z ich znalezieniem. Jak wynika z ostatnich badań pracuj.pl największy deficyt wśród pracowników deklarują branże: informatyczna, logistyczna i nowe technologie.

Jak wynika z tegorocznego badania Bilansu Kapitału Ludzkiego częściej na problemy rekrutacyjne wskazywali mniejsi pracodawcy, którym wyjątkowo trudno było znaleźć pracowników.
Pracodawcy doświadczali największych kłopotów rekrutacyjnych poszukując: robotników wykwalifikowanych oraz operatorów maszyn i urządzeń; sprzedawców i pracowników usług; specjalistów z uwzględnieniem techników i personelu średniego szczebla.

Najwięcej pracodawców deklarujących problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników ma problem z niespełnianiem przez kandydatów oczekiwań pracodawców związanych z pracą na danym stanowisku – tak twierdziło cztery piąte pracodawców doświadczających trudności rekrutacyjnych. Podobnie jak w poprzednich latach pracodawcy wskazywali na braki kompetencyjne, niewystarczające doświadczenie zawodowe oraz niewystarczającą motywację do pracy.

Niezmiennie wśród pracodawców, choć liczba ta się zmniejsza, idealnym kandydatem do pracy jest mężczyzna. – W 2014 r. zmniejszyła się rola płci jaką preferowali pracodawcy w określonych zawodach. Niemniej jednak wymagania te były wyraźne spolaryzowane w podziale na zawody umysłowe, gdzie płeć kandydata była obojętna i fizyczne, do których preferowano mężczyzn. Oczekiwania tego typu nie były obecne w ogłoszeniach o pracę – czytamy w raporcie Bilans Kapitału Ludzkiego.

Również wymagania w zakresie posiadanych kompetencji nie uległy większym zmianom. Pracodawcy za najbardziej przydatne kompetencje (bez względu na zawód, do którego poszukiwali pracowników) uznają: kompetencje samoorganizacyjne, kompetencje zawodowe, kompetencje interpersonalne.

Pracodawcy wymagają również coraz większego doświadczenia od swoich pracowników. W 2014 roku średni okres „dojrzałości zawodowej” wynosił 1,5 roku.