Po operacji ratującej życie pani Izabela wiele tygodni przebywała w szpitalu, a potem w domu na zwolnieniu. Po powrocie do pracy odbyła rozmowę z szefem, który zapewnił, że jej nie zwolni, choć nie była jeszcze w pełni sił. Po dwóch tygodniach dostała jednak wypowiedzenie. – Czy mogę się odwołać do sądu pracy – pyta czytelniczka.
Na zasiłku chorobowym można przebywać maksymalnie 182 dni. Nie wiemy, ile dokładnie trwało zwolnienie pani Izy, nie wiemy też, jak długo pracowała w firmie przed operacją. Jeśli było to mniej niż sześć miesięcy, to szef mógł ją legalnie zwolnić już po trzech miesiącach korzystania z zasiłku chorobowego, ale jeśli więcej niż pół roku, to już takiego prawa nie miał.
Niestety nic nie chroni przed zwolnieniem po powrocie do pracy. Pani Izabela nie powinna jednak rezygnować. Sama bowiem uprzedziła szefa, że po pobycie w szpitalu nie jest jeszcze w pełni sił. Okazała się więc lojalnym, uczciwym pracownikiem. Jeśli nie mogła realizować dotychczasowych zadań, szef mógł czasowo przesunąć ją na inne stanowisko. Jego decyzja ma znamiona dyskryminacji pracownika znajdującego się, nie z własnej zresztą winy, w gorszej kondycji. Dlatego warto spróbować odwołać się od decyzji zwierzchnika, prosząc o wsparcie organizację/związki zawodowe, o ile takie w firmie działają.
W innym wypadku lepszą, bo bardziej „miękką” opcją jest pomoc mediatora, którego działalność regulują przepisy prawa cywilnego i który pomaga w sprawach cywilnych, w tym prawa pracy. Spis ośrodków mediacyjnych prowadzących listy stałych mediatorów w sprawach cywilnych znajduje się na stronie: http://www.warszawa.so.gov.pl/spis-osrodkow-mediacyjnych-prowadzacych-listy-stalych-mediatorow-w-sprawach-cywilnych.html.
Warto wiedzieć, że postępowania przed sądem pracy – o ile na taką ścieżkę zdecydowałaby się pani Izabela – zwolnione są z opłat. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu siedmiu dni od otrzymania wypowiedzenia. Jeśli nasza czytelniczka chciałaby przywrócenia do pracy, ten okres wynosi 14 dni. ©?
Podstawa prawna
Art. 113, art. 36, art. 43 pkt 2, art. 44, art. 53, art. 263 par. 1, art. 264 par. 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502). Art. 1831, 1834, 1836 ustawy z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 172, poz. 1438).