– Na naszych oczach zmienia się sytuacja na rynku pracy. Z roku na rok trudniej będzie o wykwalifikowanego pracownika. Wobec tego pracodawcy, by utrzymać wykwalifikowaną kadrę, będą zmuszeni oferować załodze coraz szersze pakiety opieki medycznej – podkreślał wczoraj Sławomir Neuman, wiceminister zdrowia. – Do niedawna firmy nie musiały dbać o to, by zatrzymać pracowników, bo łatwo było ich zastąpić. Teraz sytuacja się zmienia – dodał.
Badanie pokazuje, że pakiety opieki profilaktycznej i medycznej są także bardzo ważne dla pracowników. Aż 43 proc. badanych zadeklarowało, że w przyszłości będzie rozważać pracę wyłącznie w przedsiębiorstwach, które priorytetowo traktują zdrowie. Z kolei 25 proc. ankietowanych stwierdziło, że odejdzie z firmy, jeśli ta nie zacznie poważnie traktować ich dobrego samopoczucia. Badani pracownicy określili też obszary, w jakich oczekują ofert pracodawców dotyczących opieki medycznej. Niespodziewanie najwięcej osób – aż 45 proc. ankietowanych – chce, by zatrudniająca ich firma zapewniła im profilaktykę z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (oczekują pomocy przy walce ze stresem czy depresją). Ponadto zatrudnieni chcieliby mieć możliwość skorzystania z programów, których celem jest zapobieganie i wykrywanie chorób układu krążenia (39 proc.) i nowotworów (28 proc.). Na zainteresowanie ze strony pracowników mogą liczyć także działania promujące aktywność fizyczną i programy dotyczące diety i zdrowego odżywiania.
Tymczasem polscy pracodawcy najczęściej ograniczają się do zapewniania zatrudnionym abonamentów medycznych. Taką formę wspierania zdrowia pracowników oferuje już co piąty badany przedsiębiorca. Firmy bardzo często też dopłacają do karnetów na siłownie czy basen oraz szczepień przeciwko grypie.
Przedsiębiorcy deklarują, że ich działania na rzecz poprawy zdrowia pracowników miałyby dużo szerszy zasięg, gdyby nie wysokie koszty. Aby zmniejszyć tę barierę, pracodawcy oczekują ulg podatkowych dla firm prowadzących działania prozdrowotne. Oczekują też zaangażowania środków publicznych w finansowanie profilaktycznej opieki dla pracowników.