Strony sporów pracowniczych nie są zainteresowane ich zakończeniem metodami polubownymi. Wkrótce może się to zmienić – rząd szykuje nowe przepisy. Eksperci jednak nie wierzą w ich skuteczność.
Trwają prace nad przygotowanym przez resort gospodarki projektem ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Wprowadzenie nowych rozwiązań ma zwiększyć liczbę postępowań mediacyjnych i tym samym odciążyć sądy pracy. Nowe przepisy przewidują usprawnienia organizacyjne oraz zachęty, które mają skłonić strony do podejmowania prób polubownego rozwiązania sporu.
Nowe obowiązki