Przeciętna miesięczna wartość pracy domowej wykonywanej przez kobietę przekracza 2100 złotych, a przez mężczyznę 1200 złotych. GUS przedstawił wyniki badań robionych wyjątkowo rzadko. Raz na 10 lat urząd analizuje "budżet czasu ludności".

Profesor Ilona Błaszczak-Przybycińska współautorka badań tłumaczy, że na tę kwotę składają się czynności dnia codziennego, które da się jednak wycenić. " Mówimy tu o praniu, sprzątaniu, gotowaniu, robieniu przetworów. Wartość domowych obowiązków wzrosła w ciągu 10 lat o blisko 30 procent." - podkreśla Ilona Błaszczak-Przybycińska. Ekspert tłumaczy, że jest to efekt między innymi problemów z pracą. Osoby bezrobotne wykonują więcej czynności samemu, które wcześniej zlecaliby innym.

GUS podaje również, że mężczyźni w porównaniu do badania z 2004 roku więcej czasu przeznaczali codziennie na zajęcia i prace domowe. Nadal jest to jednak mniej o 1 godzinę i 45 minut niż u kobiet.

Wydłużył się również przeciętny czas opieki rodziców nad dziećmi. U kobiet średnio wzrósł o 30 minut do prawie 3 godzin dziennie, a wśród mężczyzn o 21 minut do prawie 2 godzin dziennie. Analitycy GUS tłumaczą to faktem skrócenia czasu poświęconego na oglądanie telewizji.

Z badania wynika za to, że Polacy zmieniają też sposób wypoczynku. Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego w niepokojący sposób relaks został zdominowany przez komputer i Internet. Odsetek kobiet korzystających z sieci wzrósł o 19 punktów procentowych do prawie 24 procent, a wśród mężczyzn o 25 punktów procentowych do prawie 32 procent.

W badaniu wzięło udział ponad 40 tysięcy osób żyjących w 28 tysiącach gospodarstw domowych.