Maleje liczba osób, które są zainteresowane zatrudnieniem w administracji rządowej. Wzrasta za to liczba odchodzących doświadczonych pracowników.
W ciągu czterech lat zatrudnienie w służbie cywilnej zmalało o 2,6 tys. etatów. W ubiegłym roku ubyło ich blisko tysiąc, za to średnie wynagrodzenie wzrosło o 76 zł. Takie informacje zawiera sprawozdanie szefa służby cywilnej o stanie administracji rządowej za 2014 r. Dokument trafił już do akceptacji przez premiera.
Podnoszą kwalifikacje