Za święto przypadające w dniu wolnym od pracy pracodawca nie musi udzielać pracownikom innego dnia wolnego od pracy.

Święto Konstytucji, obchodzone 3 maja, w 2015 roku wypada w niedzielę. Dlatego pracownicy nie otrzymają tym razem innego dnia wolnego od pracy, bowiem - zgodnie z przepisami kodeksu pracy - tylko święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Wolny dzień przysługuje więc tylko wtedy, gdy święto przypada w pracy zatrudnionego. Jeśli niedziela jest dla pracownika wolna, nie przysługuje mu dodatkowe wolne.

Jednocześnie w przypadku osób wykonujących normalnie pracę w niedzielę (między innymi pracownikom handlu) i pracujących w przypadające wtedy święto - stosuje się takie przepisy jak przy pracy w zwykłą niedzielę.

>>Czytaj też: Pieniądze czy czas wolny, czyli co przysługuje pracownikowi za dodatkową pracę

Pracodawca musi takiej osobie zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeśli pracownik nie może wykorzystać tego dnia ani w tym terminie, ani do końca okresu rozliczeniowego, to przysługuje mu prawo do dodatku do wynagrodzenia. Dodatek ten wynosi 100 proc. dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę - za każdą godzinę pracy w niedzielę.