Tak wynika z najnowszego badania Randstad i TNS Polska. Odsetek pracodawców, którzy chcą tworzyć nowe miejsca zatrudnienia jest najwyższym notowanym w minionych 6 latach -podkreśla Katarzyna Gurszyńska - dyrektor Instytutu Badawczego Randstad.

Jak wyjaśnia rozmówczyni, zwiększenie zatrudnienia w nadchodzącym półroczu planuje 30 procent badanych, co oznacza 4 procent punktu procentowego wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału. Zmniejszenie zatrudnienia planuje tylko 7 procent pracodawców. Przyjmowanie nowych pracowników planują zwłaszcza przedsiębiorcy z regionu zachodniego, przede wszystkim z Wielkopolski oraz z centralnego. Miejsca pracy szykują się zwłaszcza w obszarze handlu i napraw, przemysłu a także budownictwa.

Będzie też więcej podwyżek wynagrodzeń. 37 procent pracodawców, zwłaszcza tych największych, zatrudniających ponad 250 osób planuje podwyżki na poziomie od 2 do 4 procent. W większości firm, w których planowany jest wzrost płac, podwyżki obejmą wszystkie działy i wszystkie poziomy stanowisk.
Mimo słabnącego entuzjazmu wobec ogólnej sytuacji gospodarczej, spowodowanego między innymi sytuacją na Ukrainie, przedsiębiorcy oceniają kondycję swoich firm jako dobrą. 10 procent badanych mówi o bardzo dobrej sytuacji, 54 o dobrej. Tylko 5 procent mówi, że sytuacja jest zła. Ten optymizm pracodawców umacnia się. W stosunku do poprzedniego kwartału wzrósł o 2 punkty procentowe.


Przybywa też inwestycji - podkreśla prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman. Jak zaznacza PAiIZ odnotował dzięki inwestycjom polskim i zagranicznym ogromny wzrost nowych miejsc pracy. O ile w ubiegłym roku o tej porze utworzono ich 650 to teraz jest to dwa tysiące siedemset nowych miejsc zatrudnienia. Obecnie Agencja pracuje nad kolejnymi 169 projektami, co będzie oznaczało utworzenie ponad 30 tysięcy nowych miejsc pracy - podkreśla Sławomir Majman. Większość projektów dotyczy przemysłu - między innymi motoryzacji, przemysłu lotniczego, elektroniki, przemysłu spożywczego, przetwórstwa drzewnego, informatyki i telekomunikacji.

Reklama