Firmy, które w 2014 r. zatrudniły najwięcej pracowników, mogą zgłaszać się do organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu „Kreator miejsc pracy”. Patronat nad nim objęła DGP.

Celem konkursu jest wyróżnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w ubiegłym roku. Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma, duża firma przemysłowo-produkcyjna oraz duża firma handlowo-usługowa. Podstawowym kryterium przy przyznawaniu wyróżnień będzie wzrost zatrudnienia, przy czym dodatkowe punkty będzie można zdobyć za przyjęcie do firmy młodych pracowników (do 30. roku życia), osób z grupy 50 plus oraz niepełnosprawnych. Oceniana będzie też rzetelność pracodawców, m.in. to, czy zatrudniają osoby na umowach o pracę.
– Chcemy nagrodzić pracodawców, którzy udowadniają, że inwestycja w ludzi to rozwój firmy. W naszym konkursie nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa ani branża – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Resort czeka na zgłoszenia firm do 29 maja br. Można je przesyłać elektronicznie na adres konkurs@mpips.gov.pl, pocztą lub składać osobiście w siedzibie MPiPS (z dopiskiem konkurs „Kreator”). W tym celu trzeba wypełnić specjalny formularz, który można pobrać ze strony internetowej ministerstwa www.mpips.gov.pl/konkurs.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu, a do kapituły, która wybierze zwycięzców, zaproszeni zostali też przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Nagrodzone firmy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logo konkursu przez rok.
To już druga edycja konkursu. W 2014 r. nagrody otrzymały m.in. firma Tomtex, która w 2013 r. zatrudniła 25 nowych pracowników, w tym 12 niepełnosprawnych (łącznie miała ich 85) oraz Atos IT Services. Ten działający w czterech miastach pracodawca zatrudnia ponad 2,6 tys. osób, a nagrodę otrzymał za przyjęcie do pracy ponad 1,1 tys. nowych pracowników.