Lipcowy 15,8-proc. wzrost w skali roku płac w sektorze przedsiębiorstw kilka dni temu zwrócił uwagę analityków, bo pierwszy raz od dwóch miesięcy wyprzedził inflację, która wyniosła 15,6 proc. Oznacza to, że siła nabywcza płac nie zmalała. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny przedstawił szczegółowe dane na temat wynagrodzeń. Wynika z nich, że wzrost przekraczający inflację miał miejsce tylko w kilku branżach. Więcej było takich, w których przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się nie więcej niż o 10 proc., co oznacza kilkuprocentowy realny spadek.
W ubiegłotygodniowej informacji o wynagrodzeniach GUS wskazywał jako źródło wzrostu premie, nagrody z tytułu Dnia Leśnika czy Dnia Energetyka. „Na zwiększenie się płac w lipcu 2022 r. miały także wpływ podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, a także dodatkowych nagród jednorazowych, m.in. w sekcji «górnictwo i wydobywanie»” - podano.