Od 1 stycznia 2015 r. najniższe wynagrodzenie wzrosło o 70 zł i wynosi 1750 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. poz. 1220).
Płaca minimalna / Dziennik Gazeta Prawna
Wzrost najniższej płacy oznacza, że pracodawcy będą musieli podwyższyć do 1750 zł wynagrodzenie pracowników zarabiających minimalne pensje (według szacunkowych danych jest to ok. 1,3 mln osób). Z kolei najniższe wynagrodzenie osób, które w przyszłym roku rozpoczną swoją pierwszą pracę, wzrośnie o 56 zł (należy im się 80 proc. kwoty przysługującej osobom z dłuższym stażem).
Zgodnie z regułami obowiązującymi na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.) najniższa pensja musiała od przyszłego roku wzrosnąć co najmniej o 51 zł (czyli do 1731 zł). Ostatecznie rząd zaproponował kwotę o 19 zł wyższą.
Obecna wysokość najniższej płacy stanowi 44,1 proc. prognozowanej przeciętnej pensji w 2015 r.