Senator Mieczysław Augustyn z PO, który będzie sprawozdawcą ustawy na posiedzeniu plenarnym wyjaśnił IAR, że w tym konkretnym przypadku względy społeczne przeważyły nad poprawnością legislacyjną. - Chcielibyśmy, że by ci, którzy już wiele miesięcy borykają się z poważnymi trudnościami, zawieszają działalność i muszą zwalniać pracowników, mogli uzyskać jak najszybszą pomoc, by te firmy nie upadły, by ci pracownicy dostali oczekiwane przez nich wynagrodzenia - powiedział Augustyn.

Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy Sejm uchwalił 19 grudnia. Z ustawy będą mogły skorzystać firmy, których obroty od 6 sierpnia 2014 roku spadły lub spadną o co najmniej o 15 procent z dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy. Ustawa będzie procedowana w Senacie na posiedzeniu plenarnym 8 i 9 stycznia 2015 roku. Ma ona wejść w życie 1 lutego.