W czasie posiedzenia komitetu rozważano możliwość objęcia wsparciem rolników. Swoje propozycje w tym zakresie zgłaszał resort rolnictwa. Chciał, by przepisy miały zastosowanie zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, a także do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej. Przy czym muszą one zatrudniać co najmniej jednego pracownika.
Propozycję zablokował resort pracy. Uważa on, że objęcie pomocą antykryzysową rolników indywidualnych jest niemożliwe ze względu na trudności w ustaleniu, czy spełniają oni podstawowe kryterium uprawniające do pomocy – tj. udokumentowany co najmniej 15-proc. spadek obrotów w okresie trzech miesięcy.
Ostatecznie ustalono, że dopłaty do wynagrodzeń uzyskają tylko prowadzący działalność gospodarczą, w której przeważający udział dotyczy upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.
– Zwykli rolnicy nie rejestrują działalności gospodarczej. W branży sadowniczej z rozwiązań antykryzysowych będą mogły skorzystać jedynie firmy przetwórcze i podmioty zajmujące się handlem płodami rolnymi – tłumaczy Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.
Tymczasem w rządzie trwa także dyskusja na temat ustalenia daty, od której firmy mogą weryfikować swoją kondycję finansową pod kątem uzyskania wsparcia. Resort gospodarki wnioskował, by przy obliczaniu spadku obrotów można było brać wyniki przedsiębiorstwa osiągane po 1 stycznia 2014 r., a nie – jak proponowali autorzy projektu – dopiero od 6 sierpnia 2014 r., czyli od dnia wydania przez władze Rosji dekretu nr 560 skutkującego wstrzymaniem produktów rolnych. Uznano jednak, że występujące na początku 2014 r. ograniczenia nie miały charakteru masowego i wynikały z zastrzeżeń o charakterze sanitarnym. Dlatego datą, od której będą badane skutki embarga, pozostanie 6 sierpnia 2014 r.
Projektem już we wtorek może zająć się Rada Ministrów.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji