Praca na telefon, długie okresy rozliczeniowe oraz klauzula opt-out znalazły się na celowniku Komisji Europejskiej, która wznowiła przegląd dyrektywy w tej sprawie.
Do 15 marca 2015 r. każdy zainteresowany może wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących ewentualnej zmiany unijnych regulacji w zakresie czasu pracy. Komisja Europejska wznowiła zawieszony w 2011 r. przegląd dyrektywy z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz. L 299, 18/11/2003).
Opinie uzyskane na podstawie konsultacji mają być podstawą do wdrożenia zmian w dyrektywie.