– W 2021 r. urzędy wojewódzkie rozpatrzyły rekordową liczbę wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców – podaje urząd.
Wylicza, że decyzje otrzymało nieco ponad 270 tys. osób, a to o 30 proc. więcej zakończonych spraw niż w 2020 r. Urząd zauważa, że cudzoziemcy migrują do Polski głównie w celu podejmowania pracy, dlatego najczęściej osiedlają się w województwach z dużymi aglomeracjami miejskimi. W 2021 r. najwięcej decyzji dotyczących zezwoleń na pobyt wydały urzędy wojewódzkie: mazowiecki – 80,5 tys., małopolski – 31,8 tys., wielkopolski – 28,5 tys., oraz dolnośląski – 26,3 tys.