W przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, może on zawnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Taka wypłata może zostać zrealizowana także przez uczestnika, który ukończył 60 roku życia i rozpoczął już wypłatę z rachunku PPK.

Wypłata środków następuje na wniosek uczestnika PPK w razie orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy - na okres co najmniej 2 lat; umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności - na okres co najmniej 2 lat; niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat lub zdiagnozowania jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie o PPK (ustalono odrębny katalog jednostek chorobowych dla osoby dorosłej i dla dziecka).

Z takiej wypłaty może skorzystać nie tylko uczestnik, który aktywnie oszczędza w tym programie, ale także uczestnik, który zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK.

Dla skorzystania z wypłaty w razie poważnego zachorowania nie ma znaczenia też wiek uczestnika PPK. O wypłatę może wystąpić nawet taki uczestnik, który ukończył 60. rok życia i rozpoczął już wypłatę środków ze swojego rachunku PPK.

Wniosek o wypłatę

Wniosek o wypłatę środków uczestnik PPK składa instytucji finansowej, która prowadzi jego rachunek PPK. Żadna inna osoba poza uczestnikiem (np. członek rodziny uczestnika PPK) nie jest uprawniona do złożenia takiego wniosku. Do wniosku uczestnik powinien dołączyć stosowne orzeczenie albo zaświadczenie lekarza medycyny, potwierdzające wystąpienie poważnego zachorowania.

Uczestnik może zawnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK (jednorazowo lub w ratach). Oznacza to, że może wypłacić np. 5% lub 10% środków zgromadzonych na jego rachunku, ale nie więcej niż 25%.

Ważne: Wypłata z PPK w razie poważnego zachorowania nie jest związana z żadnymi kosztami dla uczestnika PPK. Instytucja finansowa nie pobiera żadnych opłat za realizację tej wypłaty. Uczestnik PPK nie zapłaci również podatku od zysków kapitałowych, a wypłacone środki nie podlegają zwrotowi na jego rachunek PPK.

Środki można wypłacić wielokrotnie

Wypłata z tytułu poważnego zachorowania może być realizowana przez uczestnika PPK wielokrotnie. Przy czym jedno ze zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania” - jednej osoby - może uzasadniać tylko jedną wypłatę z rachunku PPK. Oznacza to, że ten sam uczestnik PPK może wypłacić do 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w przypadku zdiagnozowania u niego jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie o PPK - pomimo, że wcześniej wypłacił już do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK w związku ze zdiagnozowaniem u niego innej jednostki chorobowej z tego katalogu.

Termin zachorowania nie ma znaczenia

Środki z rachunku PPK w sytuacji poważnego zachorowania można wypłacić w dowolnym czasie. Nie ma przy tym znaczenia, czy poważnie zachorowanie - w związku, z którym uczestnik PPK planuje dokonać tej wypłaty - zostało zdiagnozowane lub jego przyczyna powstała w okresie uczestnictwa w PPK czy wcześniej.

Uczestnik PPK posiadający kilka rachunków PPK może z każdego z nich wypłacić do 25% środków zgromadzonych na tym rachunku z tytułu poważnego zachorowania.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj.

Joanna Gawęda. ekspert PFR Portal PPK