Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 7,8% (przy wzroście cen towarów – o 8,1% i usług o – 6,6%) – informuje GUS. Wiele osób staje przed dylematem, w jaki sposób zabezpieczyć swoje oszczędności, aby nie traciły na wartości lub straciły jak najmniej. Warto rozważyć PPK.

W dobie wysokiej inflacji i niskiego oprocentowania lokat bankowych PPK wydaje się interesującą propozycją. Na wstępie warto zaznaczyć, że wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia pracownika. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK stanowi zasadniczo 2%, a wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę to 1,5% wynagrodzenia. Uczestnik PPK może finansować także wpłatę dodatkową w wysokości do 2%, a pracodawca wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Oznacza to, że oszczędzanie w PPK stanowi sposób dywersyfikacji lokowania naszych oszczędności. Jeśli % naszego wynagrodzenia, który chcemy oszczędzać, jest wyższy niż limity wynikające z ustawy o PPK, konieczne będzie skorzystanie z innych produktów. Często wybieranymi, a mającymi również funkcję zabezpieczenia finansowego po ustaniu aktywności zawodowej, są IKE i IKZE.

 • Zyski z PPK przewyższają inflację
 • PPK zapewniają możliwość szybkiego skorzystania z pieniędzy
 • PPK są atrakcyjnym sposobem dywersyfikacji oszczędności

Dobre wyniki w 2021 roku

W 2021 roku, fundusze zdefiniowanej daty zarządzające PPK zarobiły średnio od 3% (fundusze o zdefiniowanej dacie 2025) do 18,0% (fundusze o zdefiniowanej dacie 2060). Rekordowy fundusz, zgodnie z raportem KNF opublikowanym po 3 kwartale 2021 r., zarobił w rok ponad 37%. Oznacza to, że nawet bez uwzględnienia wpłat pracodawców oraz dopłat od państwa oszczędzając w PPK można było osiągnąć zysk przekraczający wskaźniki inflacji. Wyniki te nie uwzględniają jednak wpłat pracodawców oraz dopłat od państwa, przy ich dodaniu, uczestnik PPK zarabiający średnio 5300 zł., zyskał średnio od 100% do 130%.

Szybki dostęp do oszczędności

Inną zaletą PPK jest szybki dostęp do zgromadzonych środków. Inwestując w nieruchomości, akcje lub inne papiery wartościowe, spieniężenie ich wymaga często czasu. W PPK możesz:

 • przed 60. rokiem życia, dokonać zwrotu środków zgromadzonych na Twoim rachunku PPK– bez podawania przyczyny. W praktyce oznacza to, że składając dyspozycję instytucji finansowej zarządzającej danym funduszem w ciągu kilku dni roboczych nasze oszczędności są przelewane na nasz rachunek bankowy. Negatywną konsekwencją takiego działania jest jednak to, że nie możemy tych środków powtórnie przelać na nasz rachunek PPK. W tym przypadku musisz też liczyć się z określonymi w pomniejszeniami (30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy zostaje przekazane do ZUS a informacja o tej kwocie jest ewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS jako jego składka emerytalna. Środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa, które stanowią premię za systematyczne oszczędzanie w PPK, są zwracane w całości do Funduszu Pracy);
 • w przypadku poważnego zachorowania Twojego, Twojego dziecka lub współmałżonka – wypłacić do 25% środków zgromadzonych na Twoim rachunku PPK (bez obowiązku zwrotu);
 • przed ukończeniem 45 lat, skorzystać z wypłaty do 100% środków zgromadzonych na Twoim rachunku PPK – z przeznaczeniem na wkład własny przy kredycie hipotecznym (z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat);
 • po 60. roku życia możesz wypłacić środki bez żadnych potrąceń (wypłata w co najmniej 120 miesięcznych ratach).

  Zobacz również:

  Pracownik łatwo może zwiększyć albo zmniejszyć swoje wpłaty do PPK

Liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych z końcem 2021 roku przekroczyła 2 274 tys. Partycypacja w programie to 30,80% co oznacza, że znaczna część potencjalnych uczestników nie wykorzystuje potencjału programu. Wartość oszczędności zgromadzonych dotychczasowych uczestników to już ponad 7,63 mld zł i stale rośnie.

Regularnie rachunek uczestników PPK zasilany jest przez Państwo, które na start wpłaca uczestnikowi PPK 250 zł (wpłata powitalna), a następnie co roku, po spełnieniu odpowiednich warunków, przekazuje 240 zł. Wszystkie gromadzone na rachunku środki są inwestowane.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj >>>>>

Łukasz Skoczeń
Ekspert PFR Portal PPK