Zakłada się, że wejdą one w życie w tym samym czasie co nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, którą w przyszłym tygodniu zajmie się Senat. Przewiduje ona uproszczoną ścieżkę uzyskiwania pozwolenia na pracę w Polsce.
Pracodawcy zapowiedzieli, że będą jeszcze składać uwagi do nowelizacji ustawy. – W piątek w ramach podzespołu Rady Dialogu Społecznego wypracujemy wspólne stanowisko w sprawie uwag do nowelizacji ustawy i skierujemy je do senackiej komisji – zapowiada Michał Podulski, przewodniczący podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS.