Od szczegółowych postanowień nowelizacji kodeksu pracy będzie zależeć to, kiedy terminowe kontrakty przekształcą się w stałe.
Czy firmy nadal będzie obowiązywała zasada, że trzecia umowa terminowa przekształca się w stałą? Czy do takiego przekształcenia będzie dochodzić po przekroczeniu 36-miesięcznego limitu zatrudnienia? Czy nowe rozwiązanie będzie dotyczyć umów, które już są zawarte? Takie wątpliwości będzie musiała rozstrzygnąć rządowa nowelizacja kodeksu pracy, która ma być upubliczniona w najbliższym czasie.

Sąd Najwyższy: Czasowe umowy przekształciły się w stałe >>>