W przyszłym roku budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyniesie 4,8 mld zł. Najwięcej, bo 3 mld zł, będzie kosztować dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu.
Następny budżet funduszu będzie więc niższy od tegorocznego, który wynosił prawie 5 mld zł. Z tego powodu PFRON wyda mniej na wiele z nałożonych na niego zadań. Taki spadek dotyczy m.in. przekazywanych pracodawcom dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników. W 2015 r. na ten cel przewidzianych jest 3,02 mld zł, w bieżącym roku jest to 3,14 mld zł.
Mniej przewidziane jest też na wsparcie zakładów pracy chronionej w formie dofinansowania do oprocentowania zaciągniętych przez nie kredytów bankowych, a także na zwrot kosztów budowy lub rozbudowy firmowych obiektów i pomieszczeń. Plan finansowy na 2015 r. przewiduje na taką pomoc 3 mln zł oraz 7 mln zł. W tym roku do rozdysponowania jest kwota odpowiednio 5,5 mln zł i 8 mln zł.
Kolejnym zadaniem, na które PFRON wyda mniej, są dopłaty do nauki języka migowego oraz zatwierdzane przez jego radę nadzorczą programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej. Więcej pieniędzy będzie natomiast przeznaczone na działania zlecane organizacjom pozarządowym oraz na refundację składek niepełnosprawnych przedsiębiorców. W tym ostatnim przypadku jest wzrost z 84,2 mln zł do 94,6 mln zł.
Jednak jak podkreśla Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, sytuacja finansowa PFRON jest stabilna.
– Wpływy do budżetu funduszu z tytułu wpłat pracodawców są regularne i nie będziemy mieli problemu z tym, że zabraknie w nim pieniędzy. Dlatego na 2015 r. nie przewidujemy żadnych zmian w wysokości dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników – zapewnia.
To oznacza, że będą one wynosić 1800 zł miesięcznie w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł na pracownika z umiarkowanym jej poziomem oraz 450 zł, gdy jest to lekka dysfunkcja zdrowotna (z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż 75 proc. kosztów płacy).