Rośnie liczba obywateli Ukrainy, którzy chcą pracować w Polsce. Na naszym rynku pracy obecni byli oni od dawna i stanowili najliczniejszą grupę cudzoziemców, zatrudnianych przez polskich pracodawców. Teraz jednak z powodu niestabilnej sytuacji na Ukrainie ich liczba rośnie a ci, którzy już pracują w Polsce, do siebie nie chcą wracać.

Jak mówi Ukrainka Oksana Pustechać, obsługująca specjalną infolinię dla migrantów, w ciągu ostatnich miesięcy dzwoni na nią zdecydowanie więcej jej rodaków. To są osoby, które już w naszym kraju przebywają i ze względu na sytuację na Ukrainie nie chcą tam wracać po wizę i starają się w jakiś sposób zalegalizować swój pobyt w Polsce. "Oczywiście - jak dodaje konsultantka infolinii - dzwonią też osoby przebywające na Ukrainie, które również ze względu na niespokojną sytuacje zamierzają do Polski przyjechać".

"Obywatele Ukrainy są to osoby bardzo samowystarczalne" - podkreśla Marta Biernat z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Chcą tu pracować, chcą zarabiać na siebie i rodzinę, natomiast nie chcą polegać na polskich instytucjach pomocy społecznej. Zależy im na podjęciu pracy i na tej podstawie pragną legalizować swój pobyt w Polsce.

Infolinia dla migrantów działa od 2012 roku. Dzwoniący na nią cudzoziemcy uzyskują pomoc m.in. w legalizacji pobytu, dowiadują się też o sytuacji na rynku pracy. "W ostatnich tygodniach dzwonią także Ukraińcy, którzy wcześniej w Polsce nie pracowali" - dodaje Oksana Pustechać. Odzywają się z rejonów Wschodniej Ukrainy, gdzie toczy się wojna. Pytają, jak uzyskać status uchodźcy i na jaką pomoc mogą liczyć w Polsce. Konsultantka dodaje, że sama pochodzi z Ukrainy, więc przechodziła w Polsce przez różne procedury i ma świadomość, że są one czasami trudne.

Infolinia i strona internetowa to działania realizowane w ramach projektu "Prawa migrantów w praktyce 2”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.