Kryzys pozwala nam zrewidować poglądy, zidentyfikować zagrożenia i na nowo spojrzeć na otaczający nas świat. Inteligentny rozwój gospodarki i społeczeństwa wymaga jeszcze większej aktywności i współpracy wszystkich trzech podmiotów: uczelni wyższych, instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców i otoczenia biznesu absorbujących nowe technologie. Współpraca tych trzech sektorów jest potrzebna jak nigdy dotąd i może być przestrzenią do budowania innowacyjnej gospodarki oraz budowania kadr przyszłości.

Następna dekada będzie się charakteryzowała wzrostem popytu na wysoko kwalifikowaną i elastyczną kadrę pracowników oraz stanowiskami pracy wymagającymi wyższych umiejętności.

Priorytetem dzisiejszych pracodawców powinno być prognozowanie i planowanie rozwoju zasobów kadrowych w firmach. Bez prowadzenia analiz i planowania, wiele przedsiębiorstw może nie być w stanie dalej się rozwijać i zaspokajać oczekiwań klientów z powodu braku wykwalifikowanych kadr.

Pracownik przyszłości

Obserwowany rozwój rynków i zmian technologicznych pozwala prognozować popyt na nowe zawody w szczególności w branży informatycznej, biotechologicznej, medycznej, finansowej, edukacyjnej, bezpieczeństwa oraz rozrywki.
Wśród ogólnych kompetencji pracowników podkreśla się przede wszystkim elastyczność i mobilność, znajomość technologii informatycznych, znajomość języków obcych branżowych, wykorzystanie technologii mobilnych, umiejętność pracy w zespole, zarządzania zespołami oraz ugruntowane podstawy matematyki. Niezależnie od profilu kształcenia, nowoczesny pracownik będzie musiał dysponować całym zestawem tzw. umiejętności miękkich, bez których utrzymanie pracy będzie niezwykle trudne. Elastyczność i chęć uczenia się to podstawowe cechy pracownika przyszłości, gdyż w XXI wieku od pracownika będzie się wymagało sprawnego władania wszystkimi zdobyczami techniki i posiadania umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że najbardziej poszukiwanym pracownikiem będzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy uczelni, który co najmniej kilka razy w życiu zmienia zawód i będzie w stanie dostosować się do potrzeb rynku. To jest główne wyzwanie stojące przed kadrami przyszłości.

Zagadnienia dyskusji :

 • Jak i skąd pozyskać wartościowych pracowników?
 • Przystosowanie szkół i uczelni do zapotrzebowania i poziomu kwalifikacji na rynku pracy;
 • Automatyzacja i informatyzacja przedsiębiorstw – nowa rola pracownika, nowe kompetencje
 • Współpraca pracodawców ze szkołami i uczelniami jako niezbędny element budowania przyszłych kadr dla nowoczesnej gospodarki na podstawie oferty Grupy Azoty.
 • Dostosowanie procesu kształcenia zawodowego do wymogów gospodarki przyszłości;
 • Sposoby doskonalenia współpracy pomiędzy nauką a przemysłem;
 • Udział w międzynarodowych konkursach jako możliwość podnoszenia kwalifikacji i wymiany dobrych praktyk
 • WorldSkills Poland a przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy

Uczestnicy debaty:

 • Dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Oficjalny Delegat WorldSkills Poland;
 • Dr Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Grupy Azoty S.A.
 • dr inż. Paweł Pichniarczyk ; Dyrektor; Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych;
 • dr inż. Anna Kuźniar, prof. Politechniki Rzeszowskiej, Koordynator konkursów chemicznych dla szkół podstawowych i średnich;
 • Jarosław Jurzak, Radny Powiatu Oświęcimskiego; Członek Komisji Edukacji.

Prowadzący: Grzegorz Kowalczyk, Dziennik Gazeta Prawna

Zapraszamy do obejrzenia debaty online, 10 czerwca (czwartek) o godz. 11:00 na www.gazetaprawna.pl oraz na Facebooku gazetaprawna.pl.

Materiały prasowe