Bez poważnych inwestycji Polska może pozostać zagłębiem taniej siły roboczej. Z raportu firmy doradczej Deloitte wynika, że ponad połowa polskich firm planuje zwiększyć wydatki na badania i rozwój. Jednak potrzeby są znacznie większe, jeśli rodzime firmy chcą skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym.

Magdalena Burnat-Mikosz z Deloitte wyjaśnia, że niskie koszty pracy będą ważnym atutem Polski jeszcze przez pięć lat. Jednak chcąc utrzymać konkurencyjność, trzeba w coraz większym stopniu opierać gospodarkę na wiedzy. Burnat-Mikosz podkreśla, że wydatki na badania i rozwój to nie tylko inwestycje, które kończą się opatentowaniem wynalazków. Chodzi także na przykład o poprawę jakości oferowanych usług, czy wprowadzanie na rynek nowych produktów.

Autorzy raportu wskazują, że w Polsce dwie trzecie pieniędzy wydawanych na badania i rozwój pochodzi z sektora publicznego. Prywatni przedsiębiorcy skarżą się na brak zachęt, na przykład podatkowych lub w formie dotacji.