Zgodnie z tymi regulacjami osoby, które ukończyły 65 lat, z mocy prawa przestaną pracować w dyplomacji. Mogą jednak złożyć wniosek do ministra spraw zagranicznych i zabiegać o pozostanie na dotychczasowym stanowisku. Ma też powstać nowa funkcja szefa służby zagranicznej (na wzór szefa służby cywilnej), który ma zadbać o profesjonalne kadry. Co do zasady służba dyplomatyczna ma być zreformowana, a polityka zostać oddzielona od pracy urzędniczej. Zasady zatrudnienia i awansu również mają być przejrzyste. Wejście w życie nowej ustawy planowane jest w ciągu trzech miesięcy od publikacji.
ok. 1,5 tys. tylu pracowników ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych