W II kwartale sytuacja na rynku pracy była zdecydowanie lepsza niż w tym samym czasie roku poprzedniego. Z raportu portalu pracuj.pl wynika, że od kwietnia do czerwca pracodawcy opublikowali w serwisie blisko 100 tysięcy ofert zatrudnienia, czyli o 8,5 procent więcej niż w II kwartale 2013 roku.

Na znalezienie pracy największe szanse mieli specjaliści z przynajmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym. Autorzy raportu podkreślają, że o 30 procent względem ubiegłego roku wzrosło zapotrzebowanie na pracowników na stanowiska asystenckie. Może to świadczyć o tym, że polepszyły się warunki prowadzenia biznesu dla pracodawców, dlatego odważniej inwestują również w pracowników bez doświadczenia.

Najwięcej ofert pracy pochodziło z firm dużych, zatrudniających powyżej 250 pracowników, ale o 1/5 w porównaniu do II kwartału 2013 wzrósł popyt na pracowników w firmach małych, zatrudniających do 10 osób. "Te dane również pokazuje, że warunki dla rozwoju firm są coraz lepsze" - mówią analitycy pracuj.pl.

Tradycyjnie już największy zapotrzebowanie na pracowników było w handlu i sprzedaży - co piąta oferta pracy pochodziła z tego sektora. Na kolejnych miejscach znalazły się: bankowość-finanse-ubezpieczenia oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie.

Najwięcej ofert pochodziło z Mazowsza, w szczególności z Warszawy, potem z Dolnego Śląska i Wielkopolski.

Raport został przygotowany na podstawie blisko 98 tysięcy ofert pracy zamieszczonych w pracuj.pl.