Zamieszczanie danych osobowych pracownika lub osoby odwiedzającej zakład na karcie umożliwiającej wstęp do firmy jest dopuszczalne, jeśli są to informacje niezbędne do identyfikacji.
W jednym z dużych zakładów przemysłowych pracodawca wprowadził przepustki upoważniające do wejścia na jego teren, na których był umieszczony nr PESEL (oraz zdjęcie, imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny). Identyfikatory te są pozostawiane u innych pracowników, co budzi obawy dotyczące braku właściwej ochrony danych osobowych. Związkowcy z firmy mieli wątpliwości, co to tego, czy nr PESEL może być umieszczony na identyfikatorze. Z tym problemem zwrócili się do generalnego inspektora ochrony danych osobowych (GIODO).
W odpowiedzi GIODO zwrócił uwagę, że pracodawca przed umieszczeniem numeru PESEL na przepustce powinien ostrożnie wyważyć celowość i adekwatność wskazanego rozwiązania (z punktu widzenia przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).