Dzięki temu np. wyjazd i zmiana zakwaterowania będą się odbywały bez zbędnej zwłoki. Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 marca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą (Dz.U. poz. 387), które dziś wchodzi w życie.

Zgodnie z nowymi przepisami organ kierujący żołnierza na naukę za granicą będzie mógł scedować swoje uprawnienia na organizatora nauki. Obecnie w sprawach wysłania żołnierzy zaangażowanych jest często kilka instytucji wojskowych. W ocenie resortu z reguły jednak organ organizujący kurs, a nie ten kierujący, ma odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w zakresie finansowych aspektów szkolenia.

Żołnierz, który będzie się kształcił za granicą, może liczyć m.in. na stypendium, zwrot kosztów zakwaterowania, dojazdów oraz uzasadnionych wydatków związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej.