Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) przygotuje swoje propozycje do nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej. Znajdą się w nim postulaty zgłaszane podczas dziesięciu regionalnych konferencji. Do tej pory odbyły się one m.in. w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy. Uczestniczą w nich eksperci, parlamentarzyści, samorządowcy, pracodawcy oraz organizacje pozarządowe.
– Obecne przepisy są niestabilne i mało przejrzyste. Chcemy pozostawić dobre rozwiązania i zaproponować zmiany, tam gdzie należy ich dokonać – mówi Jan Zając, prezes POPON.
Jednym z postulatów, który pojawiał się w trakcie dotychczasowych dyskusji, dotyczył zmniejszenia progu wielkości zatrudnienia dla firm, które są zobowiązane do wnoszenia obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie wynosi on 25 etatów. Zdaniem pracodawców wskaźnik ten powinien być obniżony np. do 20 lub 10 pracowników.
Uczestnicy spotkań obawiają się też utraty przez fundusz osobowości prawnej. Ma to nastąpić od 2015 r. i może powodować, że pieniądze w nim gromadzone będą mogły być przeznaczane na zmniejszanie deficytu budżetu państwa. Dlatego uważają, że powinien on dalej działać w obecnej formie.
Kolejną kwestią, która wymaga zmiany, jest system orzekania. W tym zakresie zdaniem partnerów społecznych najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie jednej instytucji określającej stopień niepełnosprawności.
Ponadto pracodawcy zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia zachęt na zatrudnienie pierwszego niepełnosprawnego pracownika. Wskazują też na potrzebę większego doradztwa i pomocy w uzyskiwaniu oraz rozliczaniu dofinansowania do pensji osób z uszczerbkiem na zdrowiu.
– Zgłoszone w ten sposób zmiany zostaną zebrane i usystematyzowane w formie konkretnych propozycji modyfikacji przepisów. Przedstawimy je 8 maja podczas konferencji organizowanej w Sejmie – informuje Jan Zając.
Dodaje, że zostaną one przekazane posłom oraz pełnomocnikowi rządu ds. osób niepełnosprawnych jako materiał do wykorzystania przy tworzeniu nowej ustawy rehabilitacyjnej, której powstanie jest zapowiadane od wielu lat.