70 powiatowych urzędów pracy wystąpiło o dodatkowe środki na walkę z bezrobociem wśród młodych, choć nie miało do tego żadnych podstaw.
Niemal 30 proc. urzędów, które wystąpiły o dofinansowanie, nie spełniało kryteriów, by o pieniądze się starać. Nabór wniosków na aktywizację bezrobotnych z grupy osób w wieku poniżej 25. roku życia został ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 23 stycznia 2014 r. Środki mają trafić w szczególności do powiatów, w których odnotowano (według stanu na 30 listopada 2013 r.) stopę bezrobocia powyżej średniej krajowej (13,2 proc.), a udział bezrobotnych w wieku poniżej 25. roku życia przekraczał przeciętną w kraju (18,9 proc.). Warunkiem koniecznym do otrzymania środków na aktywizację młodych bezrobotnych było spełnienie przez powiat przynajmniej jednego z wymienionych warunków.
Pierwsza tura naboru została zakończona 10 lutego 2014 r. Do tego dnia do MPiPS wpłynęły 253 wnioski (z 380 powiatów ogółem) na łączną kwotę 99,9 mln zł. Dwa kryteria naboru spełniły 143 powiaty, które łącznie otrzymają na ten cel 65,6 mln zł. Jedno kryterium spełniły 42 powiaty, które w sumie dostaną środki w wysokości 13,1 mln zł. Łączne dofinansowanie przyznane przez MPiPS wyniesie zatem 78,7 mln zł. – Zawsze walczymy o to, by środki finansowe trafiały do możliwie najszerszej grupy osób. Niestety nie zawsze pozwala na to nasz budżet. W przypadku programu aktywizującego dla bezrobotnych poniżej 25. roku życia staraliśmy się tak dobrać kryteria naboru, aby dodatkowe pieniądze trafiły do najbardziej potrzebujących powiatów – tłumaczy Jacek Męcina, wiceminister pracy.
Najbardziej zaskakujące jest to, że prawie 70 urzędów wysłało wnioski, choć nie miało do tego żadnych podstaw. – Zasadniczym powodem odrzucania wniosków było nieprzekroczenie wyznaczonego progu bezrobocia w powiatach – potwierdza Jacek Męcina. Być może zadecydowała urzędnicza rutyna i chęć udowodnienia, że urząd nie zaniedbuje kwestii aktywizacji młodych. – Tak duża liczba powiatów, które nie spełniały kryteriów, może wynikać z bardzo przyziemnych powodów. Prawdopodobnie wnioskodawcy nie weryfikowali danych i wysyłali wnioski na zasadzie a nuż się uda – mówi Piotr Lewandowski, ekspert rynku pracy. Konsekwencji jednak nie będzie, po prostu wnioski zostały odrzucone.
Walka z bezrobociem wśród młodych to tylko jeden z programów aktywizujących realizowanych w ramach Funduszu Pracy. Łącznie w 2014 r. PUP-y w całym kraju będą dysponowały środkami funduszu w kwocie 3,403 mld zł. To o 140 mln zł więcej, niż przewidywała ustawa budżetowa na 2013 r. Ponadto o przyznanie dodatkowych środków na realizację programów aktywizacyjnych do resortu pracy mogą zgłaszać się marszałkowie województw. Rezerwy na ten cel w 2014 r. wynoszą 277,4 mln zł.