Najpóźniej 1 lipca tego roku wejdą w życie przepisy obniżające o 20 proc. wysokość uposażenia chorych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych. Tak wynika z ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Rozwiązania przygotowane przez rząd, nad którymi wczoraj pracował Senat, mają ograniczyć lawinę zwolnień lekarskich w służbach. Z danych przedstawionych przez stronę rządową wynika, że w 2012 roku 97 proc. policjantów było chorych średnio przez 24 dni. W Straży Granicznej trzy czwarte formacji również nie było na służbie przez podobny okres.

– Arcyniebezpiecznym zjawiskiem dla bezpieczeństwa państwa jest absencja funkcjonariuszy – ostrzegał Piotr Stachańczyk, wiceminister spraw wewnętrznych.