– Projekt został sprowokowany sytuacją w firmie Christianapol, wobec której sąd handlowy w Meaux we Francji, na podstawie unijnego rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego, stwierdził upadłość. I kiedy próbowano, w myśl ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, wypłacić 914 pracownikom należne im świadczenia, nie można było zaspokoić roszczeń. Okazało się, że w naszej ustawie wśród przesłanek, które upoważniają do stwierdzenia niewypłacalności pracodawcy i zrealizowania roszczeń brakuje tak zwanej upadłości wtórnej – uzasadniał senator Mieczysław Augustyn, Platforma Obywatelska.

Istotą nowelizacji zaproponowanej przez Senat jest dodanie w art. 3 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158 poz. 1121 z późn. zm.) przepisu zawierającego dodatkową przesłankę niewypłacalności pracodawcy. Będzie nią wydanie przez sąd upadłościowy, na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego wobec polskiego przedsiębiorcy.

Zmiana ma na celu zapewnienie ochrony na wypadek niewypłacalności pracodawcy pracownikom polskiego przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny, porównywalnej do przysługującej zatrudnionym w firmie, której upadłość układową ogłosił sąd w Polsce, a następnie dokonał zmiany opcji na likwidacyjną.

Wprowadzenie nowych rozwiązań nie zagrozi płynności finansowej Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), na którego kontach jest ponad 2,6 miliarda złotych.

W czasie debaty nad projektem Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej, zadeklarował, że rząd popiera zaproponowane rozwiązania. Przypomniał, że coraz częściej mamy do czynienia z prowadzeniem działalności transgranicznej i z sytuacją, kiedy podmiot zagraniczny ogłasza upadłość, zanim syndyk podejmie działania w Polsce.

Etap legislacyjny

Uchwała Senatu skierowana do Sejmu