Już 1 kwietnia 2014 r. zmienią się zasady przyznawania dodatków niektórym funkcjonariuszom. Przewiduje to projekt nowelizacji rozporządzenia z 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. nr 24, poz. 148 z późn. zm.). Projekt zakłada uproszczenie zasad przyznawania dodatków. W efekcie tych zmian ze względu na charakter służby będą przyznawane tylko dwa takie bonusy – morski i lotniczy. Pogranicznicy pracujący na jednostkach pływających (m.in. na Bałtyku czy rzekach) będą otrzymywać miesięczny dodatek w wysokości do 0,3 kwoty bazowej. Na wniosek przełożonego będzie on przysługiwał mundurowym wykonującym w czasie służby zadania płetwonurków, nurków oraz instruktorów tych specjalności. Dodatkowe pieniądze otrzymają również funkcjonariusze pełniący zadania w powietrzu.
Najwięcej jednak kontrowersji wywołuje dodatek stażowy.