Już 1 kwietnia 2014 r. zmienią się zasady przyznawania dodatków niektórym funkcjonariuszom. Przewiduje to projekt nowelizacji rozporządzenia z 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. nr 24, poz. 148 z późn. zm.). Projekt zakłada uproszczenie zasad przyznawania dodatków. W efekcie tych zmian ze względu na charakter służby będą przyznawane tylko dwa takie bonusy – morski i lotniczy. Pogranicznicy pracujący na jednostkach pływających (m.in. na Bałtyku czy rzekach) będą otrzymywać miesięczny dodatek w wysokości do 0,3 kwoty bazowej. Na wniosek przełożonego będzie on przysługiwał mundurowym wykonującym w czasie służby zadania płetwonurków, nurków oraz instruktorów tych specjalności. Dodatkowe pieniądze otrzymają również funkcjonariusze pełniący zadania w powietrzu.
Reklama
Najwięcej jednak kontrowersji wywołuje dodatek stażowy.

Reklama
– Rząd obiecał nam, że będą premiowane osoby decydujące się na pozostanie w służbie. Zachętą do dalszego jej pełnienia miało być zwiększenie do 30 proc. wysokości dodatku za wysługę lat dla tych osób, które mają 30 lat stażu – wyjaśnia Marcin Kolasa, wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Wysokość ta została wynegocjowana w czasie prac wspólnego zespołu służbowo-związkowego. Związkowcy podkreślają, że taki wariant został zaakceptowany przez Piotra Stachańczyka, wiceministra MSW.
– Teraz domagamy się wyjaśnień, dlaczego ten dodatek nie został uwzględniony w projekcie rozporządzenia. Tym bardziej że funkcjonariusze pozostający w służbie tracą na tym, że nie przechodzą na emerytury. Te ostatnie są bowiem waloryzowane co roku, uposażanie zaś nie – dodaje Marcin Kolasa.
Projekt przewiduje, że pogranicznicy po dwóch latach służby dostaną dodatek w wysokości 2 proc. należnego uposażenia zasadniczego. Bez zmian pozostaje zasada, że bonus ten może maksymalnie wzrosnąć do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Z kolei dodatkowe 0,5 proc. za każdy następny rok służby może być doliczone w przypadku wykonywania pracy powyżej 20 lat. Łączna wysokość tego dodatku nie może być jednak wyższa niż 25 proc. po 30 latach służby.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji