Mundurowy będzie otrzymywać dokument potwierdzający zwolnienie ze służby w przypadku:

● choroby samego zainteresowanego, w tym niemożności wykonywania zajęć służbowych z przyczyn określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.),

● oddawania krwi lub jej składników,

● konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem do 14. roku życia lub nad chorym członkiem rodzinny np. rodzicem, małżonkiem lub dziadkiem,

● konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat w przypadku:

– nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły,

– porodu lub choroby współmałżonka zajmującego się dzieckiem,

– pobytu w szpitalu współmałżonka na stale zajmującego się dzieckiem.